29 شهریور1393
۲۵°
۲۶°
۱۶°
۲۸° ۱۷°
۲۹° ۱۷°
۲۸° ۱۸°
next تهران °۲۵
 

اردیبهشت |۹۰

۱۱

۶:۴۷

نعل اسب از خرافه پرستي تا باور قلبي

هر چند که اسب حیوانی نجیب است و باورکردنی اما نعل اسب و ارتباط آن با دنیای مابعد الطبیعه، عجیب است و باورنکردنی. اعتقاد به نعل اسب از آن دسته باورهایی است که بسیاری آن را خرافه پرستی می نامند.

در تاریخ باستان و حتی کمی نزدیک تر حیوانی با نام اسب از اهمیت خاصی میان مردم و به خصوص جنگاوران برخوردار بود، تا جایی که قوم دارنده ی اسب بیشتر، قوم برتر و پیروز شناخته می شد. ارزش گذاری بر اسب به اندازه ای بود که حتی نام بسیاری از افراد را در ایران باستان بر این اساس انتخاب می کرده اند.
از تاریخ و جهان شگفت انگیز آن دوران که بگذریم در جهان کنونی برخی نقش نعل اسب را مهم تر از اسب می دانند. نعل اسب در ظاهر تنها کلمه ای ساده می نماید و در شکل نیز کمی شبیه حرف "یو-U" انگلیسی است. همین ظاهر ساده داستان های پیچیده ای همراه خود دارد که برای برخی باورنکردنی و برخی دیگر باورکردنی می نماید.
هستند کسانی بر روی این کره ی خاکی که نعل اسب را در اقبال و سرنوشت خویش موثر می دانند. این گروه که می توان گفت تعداد آن ها قابل ملاحظه است; معتقدند نعل اسب برای آن ها شانس و خوشبختی به همراه می آورد.
جالب است بدانید، کسانی که خود را در کسوت جادوگران می دانند، از نعل اسب استفاده کرده و بر این باورند که این مهم راهی ارتباطی است به دنیای مابعدالطبیعه.
هرچند که این موضوع از محدوده ی علم کنونی ما خارج است و نمی توان آن را به صورت علمی اثبات کرد; اما سوال اینجاست که آیا هر آنچه که نمی توانیم به صورت علمی اثبات کنیم، حتما حقیقت ندارد؟
سوال مهمتر آن که اگر فرض شود برخی از این مصادیق و مشاهدات در براورده شدن خواسته ها واقعیت داشته باشد، آیا نباید مرجع این توسل و اجابت روشن باشد؟
در این گزارش سعی بر آن داشته ایم که باورهای بسیاری از افراد در مورد نعل اسب بیان شود.

 شنونده: 308
 
دریافت: 50
 
بازدید: 5365

 
مدت زمان: 7:57
فایل صوتی با کیفیت:

1.00 MB


3.00 MB

فایل تصویری با فرمت:
  •  
  •  
  •  

    شما مجاز به درج 250 کلمه  هستید.